Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

 

L.P.

 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU

 

 

 

KOD
PRZEDMIOTU
USOS

PKT ECTS

EGZ. / ZAL.

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

KONWER-

SATORIA

LABORA-TORIA

SEMINARIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Wykład inauguracyjny

-

-

2

2

-

 

   

I.

Moduł I: Prawo pracy

21

-

60

48

12

 

   

1.

Źródła i zasady prawa pracy

 

1

Zal.

4

4

-

 

   

2.

Międzynarodowe i unijne prawo pracy

 

1

Zal.

4

4

-

 

   

3.

Indywidualne prawo pracy (zatrudnianie i zwalnianie pracowników na podstawie różnych typów umów, czas pracy, urlopy, delegowanie pracowników i in.)

 

14

Egz.

38

28

10

     

4.

Zbiorowe prawo pracy

 

4

Egz.

10

8

2

     

5.

Procesowe prawo pracy

 

1

Zal.

4

4

-

     

II.

Moduł II: Prawo ubezpieczeń społecznych

17

-

48

34

14

     

1.

Zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne w prawie międzynarodowym i UE

 

2

Zal.

6

6

-

     

2.

Zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne w Polsce

 

6

Egz.

16

12

4

     

3.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

 

1

Zal.

4

2

2

     

4.

Obowiązki płatników wynikające z przepisów ubezpieczeniowych

 

2

Zal.

6

4

2

     

5.

Kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady

 

3

Zal.

8

6

2

     

6.

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

3

Egz.

8

4

4

     

III.

Moduł III. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

17

-

48

32

16

 

 

 

1.

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

 

4

Egz.

10

8

2

 

 

 

2.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

1

Zal.

4

4

-

 

 

 

3.

Elastyczne a nieelastyczne formy zatrudnienia

 

1

Zal.

4

2

2

 

 

 

4.

Wynagrodzenie i jego pochodne – aspekty teoretyczne

 

2

Zal.

6

4

2

 

 

 

5.

Etyka zawodowa

 

3

Zal.

8

4

4

 

 

 

6.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

 

3

Egz.

8

6

2

 

 

 

7.

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

 

3

Zal.

8

4

4

 

 

 

IV.

Moduł IV. Warsztaty rozwijające umiejętności praktyczne

8

-

22

-

22

 

 

 

1.

Rozliczanie wynagrodzeń i jego pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki, inne) – aspekty praktyczne

 

4

Zal.

10

-

10

 

 

 

2.

Zbieg tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – obliczanie należnych składek

 

1

Zal.

4

-

4

 

 

 

3.

Przedsiębiorca a ZUS – obowiązki, metody rozliczania i komunikacji

 

3

Zal.

8

-

8

 

 

 

Ogółem

 

63

-

180

116

64