Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

KOD
ZAJĘĆ
USOS

punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

 

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 

 

 

 

 

 

1

Źródła i zasady prawa pracy

330-SPPU-1ZAS

1

Zal.

4

4

-

2

Międzynarodowe i unijne prawo pracy

330-SPPU-1UEP

1

Zal.

4

4

-

3

Indywidualne prawo pracy

330-SPPU-1IPP

14

Egz.

38

28

10

4

Zbiorowe prawo pracy

330-SPPU-1ZPP

4

Egz.

10

8

2

5

Procesowe prawo pracy

330-SPPU-1PPP

1

Zal.

4

4

-

 

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

 

 

 

 

 

6

Zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne w prawie międzynarodowym i UE

330-SPPU-1USU

2

Zal.

6

6

-

7

Zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne w Polsce

330-SPPU-1USP

6

Egz.

16

12

4

8

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

330-SPPU-1ZPU

1

Zal.

4

2

2

9

Obowiązki płatników wynikające z przepisów ubezpieczeniowych

330-SPPU-1OBP

2

Zal.

6

4

2

10

Kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady

330-SPPU-1KPS

3

Zal.

8

6

2

11

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

330-SPPU-1PWS

3

Egz.

8

4

4

 

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU EKONOMII I FINANSÓW ORAZ NAUK O ZARZĄDZANIU

 

 

 

 

 

 

12

Wykład inauguracyjny

330-SPPU-1WIN

 

 

2

2

 

13

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

330-SPPU-1PZZ

4

Egz.

10

8

2

14

Obowiązki pracodawcy i pracownika

330-SPPU-1OPP

1

Zal.

4

4

-

15

Elastyczne a nieelastyczne formy zatrudnienia

330-SPPU-1EFZ

1

Zal.

4

2

2

16

Wynagrodzenie i jego pochodne – aspekty teoretyczne

330-SPPU-1WAT

2

Zal.

6

4

2

17

Etyka zawodowa

330-SPPU-1ETZ

3

Zal.

8

4

4

18

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

330-SPPU-1BHP

3

Egz.

8

6

2

19

Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia

330-SPPU-1BHK

 

 

2

2

 

20

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

330-SPPU-1BIN

3

Zal.

8

4

4

 

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 

 

 

 

 

 

21

Rozliczanie wynagrodzeń i jego pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki, inne) – aspekty praktyczne

330-SPPU-1RWP

4

Zal.

10

-

10

22

Zbieg tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – obliczanie należnych składek

330-SPPU-1ZBT

1

Zal.

4

-

4

23

Przedsiębiorca a ZUS – obowiązki, metody rozliczania i komunikacji

330-SPPU-1PAZ

3

Zal.

8

-

8

OGÓŁEM

 

63

 

182

118

64