Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Ramowy program studiów:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godz.

1.

Polityka gospodarcza

7

2.

Organizacja ucząca się

7

3.

Systemy informatyczne w jednostce samorządu terytorialnego

14

4.

Podstawy finansów publicznych

14

5.

Zamówienia publiczne

14

6.

Zarządzanie regionalne i lokalne

7

7.

Zarządzanie organizacją publiczną

7

8.

Zarządzanie kadrami

14

9.

Zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego

7

10.

Zarządzanie funduszami europejskimi

14

11.

Zarządzanie projektami

7

12.

Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

14

13.

Prognozowanie procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego

7

14.

Budżetowanie, kontrola i audyt wewnętrzny

14

15.

Wieloletnia prognoza finansowa

7

16.

Podatki i opłaty lokalne

7

17.

Projekty i przedsięwzięcia środowiskowe- nowe unormowania w sprawie  utrzymania czystości i porządku w gminach   

7

18.

Zagospodarowania i planowanie przestrzenne

7

19.

Gospodarowanie mieniem komunalnym

7

20.

Public relations

7

21.

Przywództwo w samorządzie

7

22.

Wykłady prowadzone przez praktyków (w tym: analiza bankowa i produkty finansowe dla JST, marketing  terytorialny, partnerstwo publiczno- prywatne, odpowiedzialność urzędników administracji publicznej, etyka w administracji)

14

 

Suma godz.

210

Przedmioty kończą się zaliczeniem u prowadzącego; na zakończenie studiów planowany jest syntetyczny egzamin testowy.