Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Prof. dr hab. Ryta Dziemianowicz

 1. Dziemianowicz, Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007;
 2. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej -definicja, szacowanie i ocena. CeDeWu, Warszawa 2015;
 3. Dziemianowicz,Independent Fiscal Institutions as a Tool of Fiscal Governance, "EQUILIBRIUM Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", 2014, Volume 9 Issue 1, s. 59-70.

 

Prof.  dr hab. Czesław Noniewicz

 1. Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015;
 2. Czesław Noniewicz, Istota reformy rolnej w II Rzeczypospolitej, „ Studia Ekonomiczne”  2016, Nr 6(84), s. 76-82;
 3. Czesław Noniewicz, Reforma rolna na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, „ Studia Ekonomiczne” 2014, Nr 6(72), s. 236-241;

 

Dr Marian Zalesko

 1. Marian Zalesko, Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2006;
 2. Janusz Kaliński, Renata Przygodzka, Marian Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014;
 3. Marian Zalesko, Capitalism vs. socialism an attempt to analyse the competitiveness of economic systems, “Ekonomia i Prawo” 2015,  Vol. 14,  No. 1, s. 61-79.

 

Dr Aneta Kargol-Wasiluk

 1. Aneta Kargol-Wasiluk, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jan Fałkowski, Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, (w:) Jakość rządzenia w Polsce: jak ją badać, monitorować i poprawiać?, pod red. J. Wilkina, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 315-341.
 2. Ryta Iwona Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Fiscal Responsibility Laws in EU Member States and Their Influence on the Stability of Public Finance, “International Journal of Business and Information”, 2015,  Vol. 10, No 2, s. 153-179.
 3. Ryta Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Renata Budlewska, Fiscal Councils as an Element of the Concept of Fiscal Governance in the European Union Member States, “EQUILIBRIUM. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”  2016, VOLUME 11, ISSUE 4, December, s. 676-687.

 

Dr Anna Wildowicz-Giegiel

 1. Anna Wildowicz-Giegiel, Intellectual Capital and Innovativeness of Polish Enterprises in the Context of Europe 2020 Strategy Goals, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policies” 2012, Vol.7., Issue 1, 33-45;
 2. Anna Wildowicz-Giegiel, Knowledge Capital Creation: The Case of Polish Economy, “British Journal of Economics, Management &Trade” 2014 Vol 4(12), 1849-1860;
 3. Anna Wildowicz-Giegiel, The Evolution and the New Frontiers of Social Responsibility Accounting, “Problems of Management in the 21st Century” 2014, Vol 9, 95-102.

 

Dr Adam Wyszkowski

 1. Adam Wyszkowski, Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 9, s. 65-82.
 2. Dziemianowicz, A. Wyszkowski, R. Budlewska, Tax expenditures : spending through the Polish tax system, „Ekonomia XXI Wieku” nr 4, 2014, s. 92-107.
 3. Adam Wyszkowski, Pomiar i metody szacowania tax expenditures oraz Raporty tax expenditures przegląd doświadczeń międzynarodowych [w:] Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej : definicja, szacowanie i ocena, red. nauk. R. Dziemianowicz, CeDeWu, Warszawa 2015

 

Mgr Renata Budlewska

 1. Dziemianowicz, A. Wyszkowski, R. Budlewska, Preferencje podatkowe jako forma wspierania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2014 t. 52 nr 1, s. 29-44
 2. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, R. Budlewska, Fiscal Councils as an Element of the Concept of Fiscal Governance in the European Union Member States, „EQUILIBRIUM. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2016 vol. 11, issue 4, s. 676-687
 3. Dziemianowicz (red.), A. Wyszkowski, R. Budlewska, Tax expenditures wydatki publiczne poza procesem budżetowym, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015, s. 314

 

Mgr Mariusz Mak

 1. Mariusz Mak,Ocena konkurencyjności polskiego systemu podatkowego na podstawie badań międzynarodowych instytucji [w:] Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, (red) J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 123-136.