Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Monografie pokonferencyjne

Bocian, A. F., Perło, D., Piątkowski, P., Proniewski, M. (red.). (2017). Regionalizacja - polityka - etyka, tom II. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F., Perło, D., Piątkowski, P. (red.). (2016). Podlasie – wizje przemian i rozwoju. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F., Proniewski, M. (red.). (2015). Regionalizacja – polityka – etyka. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F., Piątkowski, P. (red.). (2014). Globalizacja, polityka, etyka V. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2013). Globalizacja, polityka, etyka IV. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2013). Globalizacja, polityka, etyka III. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2012). Globalizacja, polityka, etyka II. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2012). Globalizacja, polityka, etyka I. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2011). Ekonomia, polityka, etyka V. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2011). Ekonomia, polityka, etyka IV. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2010). Ekonomia, polityka, etyka III. Białystok: Wydawnictwo UwB.
Bocian, A. F. (red.). (2009). Podlasie regionem przyszłości. Białystok: Wydawnictwo UwB.


Inne publikacje

Sadowski, A. (red.). (2008). Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w warunkach integracji. Białystok.
Bocian, A. (red.). (2006). Podlasie – kierunki zmian. Białystok.
Sadowski, A. (red.). (2006). Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Białystok.
Bocian, A. F., Sikorski J. (red.). (2005). Czynniki wzrostu północno-wschodnich regionów Polski. Białystok.
Borowski, J., Perło, D. (red.). (2005). Międzynarodowa konkurencyjnosć polskiej gospodarki. Białystok.
Bocian, A. F. (red.). (2005). Rozwój regionalny – konsekwencje integracji. Białystok.
Bocian, A. F. (red.). (2004). Podlasie – wizja rozwoju. Białystok.
Bocian, A. F. (red.). (2004). Prognozowanie i symulacje gospodarcze – przykładowe modele i analizy gospodarcze. Ćwiczenia 3. Białystok.
Borowski, J., Janiuk, I. (red.). (2004). Zarzadzanie i marketing w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Białystok.
Sadowski, A. (red.). (2004). Integracja europejska – bilans otwarcia. Białystok.
Bielecka, J., Karna, W. (red.). (2003). Zarzadzanie w warunkach integracji europejskiej. Białystok.
Bocian, A. F. (red.). (2003). Prognozowanie i symulacje gospodarcze – przykładowe modele i analizy gospodarcze. Ćwiczenia 2. Białystok.
Bocian, A. F. (red.). (2003). Rozwój regionalny a proces integracji. Białystok.
Sadowski, A. (red.). (2003). Gospodarcze, społeczne i srodowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów peryferyjnych. Białystok.
Sadowski, A. (red.). (2003). Turystyka wybrane problemy rozwoju. Białystok.
Perło, D., Piatkowski, P. (red.). (2003). Zarzadzanie w warunkach globalizacji. Białystok.
Perło, D., Piatkowski, P.(red.). (2003). Zarzadzanie w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Białystok.
Bocian, A. F. (red.). (2002). Prognozowanie i symulacje gospodarcze – przykładowe modele i analizy gospodarcze. Ćwiczenia. Białystok.