Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

PRZESŁANKI KONSOLIDACJI SEKTORA B+R

Kazimierz Meredyk, Anna Wildowicz-Giegiel (red.)

PRZESŁANKI KONSOLIDACJI SEKTORA B+R

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-311-7

Cena: 30,45 zł (brutto)


Kazimierz Meredyk, Anna Wildowicz-Giegiel (red.)

PRZESŁANKI KONSOLIDACJI SEKTORA B+R

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-311-7

Cena: 30,45 zł (brutto)