Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH

Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Marek Kruk, Marcin Proniewski, Anna Śleszyńska-Świderska

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-468-2


Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Marek Kruk, Marcin Proniewski, Anna Śleszyńska-Świderska

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH

Białystok 2015, ISBN 978-83-7431-468-2

Spis_treści

WSTĘP