Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
  • W latach 2015-2017 Uniwersytet w Białymstoku wraz z pięcioma uniwersytetami z Austrii, Bułgarii, Hiszpanii, Słowacji i Włoch realizuje  projekt w ramach programu Jean Monnet Networks, zatytułowany Sustainable Land Management Networks, no. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK, w skrócie określany jako SULANET. Celem projektu jest promocja badań i edukacji w zakresie gospodarki ziemią, a w szczególności zrównoważonego zarządzania ziemią oraz poprawy efektywności gospodarowania ziemią w krajach Unii Europejskiej. Członkami zespołu ze strony Uniwersytetu w Białymstoku są pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB (kierownik zespołu), dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB, dr hab. Barbara Roszkowska, prof. UwB.
  • Projekt naukowo-badawczy pt. Wpływ edukacji na rozwój postaw przedsiębiorczych, realizowany przez mgr Angelikę Andrzejczyk w ramach Diamentowego Grantu.
  • Projekt realizowany przez mgr Annę Wierzbicką w ramach BMN „Ewolucja zjawiska corporate governance w Polsce”.

Projekt realizowany przez mgr Annę Wierzbicką w ramach BMN „Ochrona praw inwestorów w świetle corporate governance”.