Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 1. Tytuł projektu:

„Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych)”

 1. Czas realizacji: 2014 r.;
 2. Jednostka realizująca projekt:

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, projekt realizowany z Narodowym Baniem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej;

 1. W skład zespołu realizującego projekt wchodzili m.in.: dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, dr Aneta Kargol-Wasiluk; dr Marian Zalesko;
 2. Cel projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia był rozwój i promocja wiedzy na temat historii pieniądza i finansów. W ramach projektu w dniach 25-27 kwietnia w Ciechanowcu odbył się warsztat „Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji”. Jego uczestnicy wygłosili referaty w ramach czterech bloków tematycznych: Bankowość centralna, Bankowość komercyjna, Waluta, Skarbowość. Prelekcje oraz dyskusja podsumowały dotychczasowy dorobek polskiej historii pieniądza i finansów oraz wskazały dalsze możliwości rozwoju dyscypliny. Wyniki projektu zostały również zaprezentowane podczas XIX Zjazdu Historyków Polskich w dniach 17-21 września 2014 roku w Szczecinie.

 1. Rezultaty projektu:

Rezultatem projektu jest publikacja: Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko, Ekonomia instytucjonalna wobec problemów finansów publicznych w Polsce, [w:] Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), Jerzy Łazor, Wojciech Morawski (red.), Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2014, s. 447-462.

 

II

 1. Tytuł projektu:

„Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce”

 1. Czas realizacji: 2010-2012
 2. Jednostka realizująca projekt: Centre for Economic Analysis of Public Sector, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
 3. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Wilkin
 4. W zespole realizującym projekt znalazła się m.in. dr Aneta Kargol-Wasiluk.
 5. Cel projektu:

Konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce.

 1. Rezultaty projektu:

Rezultatem projektu jest publikacja: J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować, poprawiać, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

 

III

 1. Tytuł projektu:

„Startuj w biznesie”

 1. Czas realizacji: 2010-2012
 2. Jednostka realizująca projekt:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 1. W skład zespołu realizującego projekt wchodzili m.in.: dr Adam Wyszkowski i dr Marian Zalesko;
 2. Cel projektu:

Wsparcie merytoryczne i finasowe osób pragnących prowadzić działalność gospodarczą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Rezultaty projektu:

Projekt pokazał możliwości współpracy świata nauki i gospodarki. Dzięki finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powstały 64 nowe firmy. Powstała również publikacja: Marian Zalesko, „Dobre praktyki przedsiębiorczości. Doświadczenia z projektu Startuj w biznesie”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012.