Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Prodziekan ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia

dr Agnieszka Piekutowska

Dyżur Dziekański: wtorek w godzinach 8.00 - 9.00,

28 czerwca 2022 r. konsultacje nie odbędą się - uprzejmie proszę o kontakt mailowy.


E-mail: piekutowska@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09