Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Dyżur Dziekański: 

piątek w godzinach 13.00 - 14.00, pok. 109

sobota w godzinach 10.00 - 11.00                        

E-mail: a.gardocka@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09