Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

Dyżur Dziekański: 

piątek w godzinach 12.30 - 13.30, pok. 109

sobota w godzinach 10.00 - 11.00, pok. 109

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams  

nazwa użytkownika:  a.gardocka@pracownik.uwb.edu.pl

                          

E-mail: a.gardocka@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-09