Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Prodziekan ds. Rozwoju

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

Dyżur Dziekański: poniedziałek w godzinach 8.15-9.00, pok.109

E-mail: g.michalczuk@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-10