Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Prace dyplomowe

 

UCHWAŁA nr 31/RW/II/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie kryteriów formalno-merytorycznych przygotowania prac dyplomowych oraz sposobu zatwierdzania i warunków dokonywania zmian ich tematówwarunków dokonywania zmian ich tematów POBIERZ
Załacznik nr 1 (wersja ostateczna) do uchwały nr 32/RW/II/21 z dnia 08.03.2021 r. - wymogi edytorskie
POBIERZ
Załacznik nr 2 (wersja ostateczna) do uchwały nr 32/RW/II/21 z dnia 08.03.2021 r. - szablon pracy dyplomowej  
POBIERZ