Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

 

 

dr Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

 

 

dr Krystyna Zimnoch

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram postępowania

 

 

dr Agnieszka Piekutowska

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram postępowania

 

dr Joanna Prystrom

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

 

 

dr Artur Zimny

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

 

dr Anna Wildowicz-Giegiel

wniosek

autoreferat

Skład Komisji

harmonogram_postępowania

 

dr Monika Kondratiuk-Nierodzińska

wniosek

autoreferat

harmonogram postępowania

Uchwała

 

dr Anna Grześ

wniosek

autoreferat

skład komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

 

dr Dorota Perło

wniosek

autoreferat

skład komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

 

dr Mateusz Machaj

wniosek

autoreferat

skład_komisji

harmonogram postępowania

Uchwała

 

dr Armand Kasztelan

wniosek

autoreferat

skład_komisji

harmonogram_postępowania

Uchwała_Komisji_Habilitacyjnej

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

 

dr Wojciech Piontek

wniosek

Autoreferat

Skład Komisji

Harmonogram_postępowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

 

dr Anna Gardocka-Jałowiec

wniosek

autoreferat

skład Komisji

harmonogram postepowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Receznja 3

Uchwała

 

dr Iwona Przychocka - postępowanie umorzone

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

 

dr Dariusz Staszczak

Wniosek

Autorereferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

 

dr Kazimierz Konopka

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała

 

dr Agnieszka Olechnicka - Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (procedura wg nowych przepisów) -postępowanie zakończone

Wniosek

Autoreferat

Wykaz dorobku naukowego

Komisja

Recenzja1

Recenzja 2

Recenzja 3

Uchwała