Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w najbliższym czasie. Planowanych jest 10 zjazdów w układzie weekendowym (maksymalnie 2 w miesiącu, planowane godziny zajęć: sobota: 11.00-18.00, niedziela: 9.00-16.00).