Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
 1. Komunikacja w organizacji
 2. Marketing personalny
 3. Kreowanie wizerunku organizacji
 4. Biuro prasowe i komórka PR
 5. Marketing w instytucjach i samorządach lokalnych
 6. Tworzenie materiałów PR
 7. Zarządzanie sytuacją kryzysową w organizacji
 8. Marketing polityczny
 9. Marketing społecznościowy i nowe media
 10. Poprawność językowa, retoryka i technika mowy
 11. Wystąpienia publiczne
 12. Tworzenie i prowadzenie projektów internetowych
 13. Media relations
 14. Organizacja wydarzeń specjalnych
 15. Etyka działań PR