Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Patrycja Łapińska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-28
p.lapinska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: wtorek 13.30-15.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate