Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

ORCID to cyfrowy identyfikator, który służy do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych. To dzięki niemu można szybko zidentyfikować dorobek naukowy konkretnej osoby, uprościć procedurę rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców i przy składaniu wniosków grantowych.

ORCID:

 • ma usprawnić potwierdzenie tożsamości naukowca
 • likwidować problem dublujących się nazwisk autorów
 • eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska
 • jest niezbędny dla osób chcących prowadzić swoją bibliografię naukową w systemie PBN – w jednym miejscu gromadzi dane nt. wszystkich publikacji danego autora
 • pozwala przejrzeć innej osobie dorobek naukowy autora
 • ułatwia automatyczną wymianę danych pomiędzy profilem naukowca w ORCID a profilami w bazie Web of Science

Obecnie na całym świecie jest już ponad 8 mln czynnych użytkowników systemu ORCID.

Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID

Każdy naukowiec, który chce, aby jego osiągnięcia publikacyjne były wzięte pod uwagę w ewaluacji, ma obowiązek posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN. Z systemu PBN, numer ORCID będzie przesłany do systemu POL-on. Numer ORCID jest też niezbędny dla osób chcących prowadzić swoją bibliografię naukową w systemie PBN.

Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową wynika z Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z jej przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji, również tej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r.

Jak otrzymać ORCID?

Jedyną instytucją, która może nadawać ORCID ID jest organizacja ORCID. Rejestrację konta można przeprowadzić bezpośrednio na stronie głównej: www.orcid.org. Konto w ORCID można również zarejestrować za pośrednictwem istniejącego konta użytkownika w PBN.

Aby numer ORCID został wysłany do rejestru pracowników w POL-on, do konta PBN należy podłączyć również profil POL-on. Synchronizacja tych trzech systemów da możliwość:

 1. Zaimportować publikacje z ORCID do PBN (oraz za zgodą autora – z PBN do ORCID),
 2. Pobrać dyscypliny autorów z POL-on, co pozwoli przypisać publikacje do odpowiednich dyscyplin,
 3. Wysłać numer ORCID osoby do rejestru pracowników w POL-on.

Jak uzyskać ORCID iD za pośrednictwem PBN?

 1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN.
 2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
 3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
 4. Wyświetli się okno systemu ORCID, w którym należy wybrać opcję „Register now”.
 5. Należy wypełnić obowiązkowe pola formularza i kliknąć „Register”, a następnie zaakceptować autoryzację systemu PBN wybierając przycisk „Authorize” – dzięki temu po rejestracji ORCID iD zostanie automatycznie powiązany z kontem użytkownika w PBN.
 6. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana prośba o aktywację konta. Po jej dokonaniu profil ORCID jest gotowy (można się logować na stronie tego systemu i uzupełnić tam informacje o sobie).
 7. Po aktywacji, nowo zarejestrowany numer ORCID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.

Jak powiązać konto w PBN z istniejącym kontem w ORCID?

 1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN.
 2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
 3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
 4. Wyświetli się okno logowania systemu ORCID gdzie należy wprowadzić dane swojego konta w ORCID (email/ORCID iD oraz hasło) i kliknąć „Sign into ORCID.
 5. ORCID został podłączony – od tej chwili ORCID ID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.

 

Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/orcid-identyfikator-ktory-powinien-miec-kazdy-naukowiec