Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

O nas

Czasopismo Optimum. Studia Ekonomiczne jest wydawane od początku roku 1998. Jest pismem służącym do dokumentowania dorobku naukowego oraz do wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego. Intencją redakcji jest stworzenie pluralistycznego forum dyskusyjnego nad problemami ekonomicznymi.

Optimum. Studia Ekonomiczne jest czasopismem ogólnopolskim, w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z kraju i ze świata. Publikowane są artykuły, raporty z badań, recenzje.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa  Artykuły opublikowane są dostępne w wersji on-line na stronie internetowej czasopisma. Wersja papierowa czasopisma jest tożsama z wersją on-line.

Wszystkie artykuły publikowane w Optimum. Studia Ekonomiczne są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które są opisane w zakładce „Recenzowanie”.

Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.


ISSN: 1506-7637

 

Link do strony wydawnictwa