Wydział Ekonomii
i Finansów

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2021/2022

 

Osoba

Kontakt e-mail

Konsultacje

dr Jacek Marcinkiewicz

j.marcinkiewicz@uwb.edu.pl

Sprawdź

dr Tomasz Dębowski

t.debowski@uwb.edu.pl

Sprawdź

dr Paweł Konopka

p.konopka@uwb.edu.pl

Sprawdź

dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk

k.grzegorczyk@uwb.edu.pl Sprawdź

dr Marian Zalesko

m.zalesko@uwb.edu.pl Sprawdź

dr hab. Artur Bołtromiuk

a.boltromiuk@uwb.edu.pl

Sprawdź

dr Magdalena Owczarczuk

m.owczarczuk@uwb.edu.pl

Sprawdź

dr Łukasz Siemieniuk

l.siemieniuk@uwb.edu.pl

Sprawdź

dr Joanna B. Zielińska

j.zielinska@uwb.edu.pl Sprawdź

dr Angelika Andrzejczyk

a.andrzejczyk@uwb.edu.pl Sprawdź

Mgr Mariusz Mak

m.mak@uwb.edu.pl Sprawdź

Mgr Michał Wojciuk

m.wojciuk@uwb.edu.pl Sprawdź