Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia"

Ogólnopolska konferencja naukowa 

„Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia", (18 listopada 2021 r.

 

Przesunięcie terminu rejestracji do dnia 7 czerwca 2021 r. 

 

CELE I GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE  

Głównym celem konferencji jest dyskusja o najnowszych wynikach badań z obszaru ekonomii międzynarodowej i zmianach rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii. Konferencja będzie okazją do upamiętnienia jubileuszu 60-lecia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej (wcześniej Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych). Podczas konferencji zostanie powołana grupa naukowo-badawcza Polish Trade Study Group integrująca środowisko polskich ekonomistów zajmujących się badaniem różnych aspektów zjawisk ekonomicznych w gospodarce światowej z uwzględnieniem także miejsca i roli Polski na arenie międzynarodowej. Więcej informacji o tej inicjatywie otrzymają osoby zarejestrowane na konferencję. 

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na stronie internetowej konferencji: www.sgh.waw.pl/konferencjaiem.  

 

PUBLIKACJA 

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia oraz za zgodą Autora/ów zostaną opublikowane w zbiorze pokonferencyjnym jako rozdziały pracy zbiorowej. Cztery wyróżnione przez recenzentów prace zostaną opublikowane w International Journal of Management and Economics (40 pkt. MEiN). 

 

WAŻNE TERMINY

do 7 czerwca 2021 r. (nowy termin) – zgłoszenie udziału w konferencji z podaniem tytułu referatu wraz ze streszczeniem  

do 5 lipca 2021 r. – nadesłanie pełnego tekstu referatu 

do 10 września 2021 r. – informacja o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia oraz publikacji 

do 20 września 2021 r. – rejestracja bez referatu

do 30 września 2021 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej 

 

WARSZTATY DLA DOKTORANTÓW 

W czasie konferencji odbędą się warsztaty dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Warsztaty poświęcone będą metodyce pracy badawczej, a gościem specjalnym warsztatów

będzie prof. Ian Wooton z Uniwersytetu Strathclyde, wybitny badacz handlu międzynarodowego i nauczyciel akademicki. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję przedstawienia własnego problemu badawczego oraz skonsultowania metody prowadzonych badan. Szczegóły na stronie internetowej konferencji.  

 

Więcej informacji o konferencji:  www.sgh.waw.pl/konferencjaiem