Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Ogłoszenie

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego będą realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Uwaga! Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć ze względu na ewentualne zmiany harmonogramu naboru uczestników do projektu Bony na szkolenie. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne u operatorów projektu w województwie podlaskim, tj.