Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Administracja publiczna

Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL

Analiza podatkowa

Ekonomia opodatkowania

Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa

Finanse

Finanse publiczne

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi

Global governance

Historia gospodarcza

Historia stosunków międzynarodowych

Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii

Instytucjonalna analiza sektora publicznego

Kontrola podatkowa i skarbowa

Koszty transakcyjne w handlu zagranicznym

Opodatkowanie działalności handlowej

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych

Partnerstwo publiczno-prywatne

Polityka podatkowa

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw

Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw

Rozliczenia w obrocie międzynarodowym

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

System informatyczny i podstawy informatyki (ACL)

Systemy informatyczne w rachunkowości (ACL)

System podatkowy

Systemy podatkowe w krajach UE

Uproszczone formy ewidencji

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

 

Cost Accounting

Financial Management

Fiscality

Macroeconomics

Microeconomics

Public finance