Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Katedra oferuje bogatą i różnorodną ofertę dydaktyczną w zakresie następujących przedmiotów: Ekonomia menedżerska, Ekonomika handlu zagranicznego, Systemy fiskalne w gospodarce światowej, Marketing międzynarodowy, Analiza rynków zagranicznych, Ochrona własności intelektualnej, Instytucje w rozwoju przedsiębiorczości, Podstawy przedsiębiorczości, Teoria przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Biznesplan, Ekonomika przedsiębiorstwa, Ekonomia podmiotów sektora prywatnego, Zarządzanie turystyką i inne.