Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Wysokość czesnego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 4 500,00 zł. Czesne jest płatne w czterech ratach.

Wpłaty czesnego powinny być dokonywane na rachunek bankowy przypisany każdemu Słuchaczowi indywidualnie. Nr rachunku bankowego zostanie przekazany Słuchaczom w korespondencji mailowej.

Odbiorca faktury: Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł przelewu: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w JSP

Uwaga! W bieżącym roku akademickim opłata rekrutacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa nie obowiązują.

TERMINARZ WPŁAT CZESNEGO

nr raty

kwota

termin płatności

1

1 125,00 zł

5 listopada 2021 r.

2

1 150,00 zł

 6 stycznia 2022 r.

3

1 100,00 zł

7 marca 2022 r.

4

1 125,00 zł

6 maja 2022 r.

 

Wystawianie faktur:
Anna Białous
tel. 85 745 77 32 
e-mail: a.bialous@uwb.edu.pl