Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Aktualności 

Dr Iwona Skrodzka  - grant finansowany ze środków NCN

 

Grant finansowany ze środków NCN, konkurs Miniatura 3

 
Dr Iwona Skrodzka uzyskała finansowanie projektu badawczego, zatytułowanego „Możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, międzynarodowym transferem technologii a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej – wyjazd konsultacyjny” (nr projektu: 2019/03/X/HS4/01006). W ramach grantu planowany jest wyjazd konsultacyjny do prof. Christiana M. Ringle, kierownika Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu. Prof. Ringle jest cieszącym się międzynarodowym uznaniem specjalistą z zakresu modelowania równań strukturalnych (structural equation modeling – SEM), estymowanych za pomocą częściowej metody najmniejszych kwadratów (partial least squares – PLS) oraz współtwórcą oprogramowania SmartPLS. Wyjazd ma na celu określenie możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, międzynarodowym transferem technologii a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej.

 

NAGRODA I WYRÓŻNIENIE 

 

Dr hab. Ewa Roszkowska (prof. UwB) 

Nanjing - Chiny, 9-13 czerwiec 2018

 

Dr hab. Ewa Roszkowska (prof. UwB) otrzymała drugą nagrodę Wydawnictwa Springer za najlepszą publikację konferencyjną w ramach konferencji Group Decision and Negotiation 2018 (Nanjing, Chiny, 9-13 czerwiec 2018), opublikowaną w wydawnictwie Lecture Notes in Business Information Processing, indeksowanym w Wos i Scopus.

                                 

Nagrodzony artykuł pt. „Some Methodological Considerations for the Organization and Analysis of Inter- and Intra-cultural Negotiation Experiments” powstał we współautorstwie z prof. UEK dr hab. Tomaszem Wachowiczem (Uniwersytet w Katowicach) i prof. Gregory Kerstenem (Concordia University, Montreal). Praca dotyczy pewnych błędów i ograniczeń badawczych, jakie mogą wystąpić podczas planowania, organizowania i analizowania wyników badań eksperymentalnych poświęconych negocjacjom dwustronnym, realizowanych w kontekście wielokulturowym. Zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w analizie wielu czynników o niejednoznacznej interpretacji i klasyfikacji determinujących występowanie różnic kulturowych na różnym poziomie ogólności, np.: kultury narodowej, organizacyjnej, grupowej kultury studenckiej itp. Podkreśla również istotność wpływu poza merytorycznych czynników związanych z organizacją badania w konkretnym miejscu i instytucji, np. wpływ języka komunikacji, udzielanych instrukcji czy samej osoby prowadzącego badanie.

Artykuł powstał w ramach projektu naukowego NCN 2016/21/B/HS4/01583 pt. „Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów”, którego dr hab. Ewa Roszkowska jest kierownikiem.

 

Pełne streszczenie pracy w oryginale:

Abstract. In this paper we analyze some problems related to the design and analysis of the inter- and intra-cultural online negotiation experiments in which university students participate. We discuss factors that may impact the negotiation performance. Apart from national culture, which is an evident factor the impact of which is traditionally measured in cross-countries negotiations, we discuss also the potential influences of university or students’ individual or group culture. When analyzing the negotiation performance, we focus not only on the bargaining process, but also on the pre-negotiation preparation. The paper provides, statistical analysis of the negotiation experiments organized in Inspire, which – unfortunately – were not designed to study all the issues raised in the paper yet allow us to capture some of the ideas and notions discussed.

Keywords: national culture, individual culture, instructions, pre-negotiation, negotiation outcomes, online negotiation, negotiation experiments.

Artykuł dostępny jest na stronie wydawcy https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-92874-6