Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wydział Ekonomii i Finansów

Wydział Ekonomii i Finansów UwB 35 to lat tradycji, 10 tysięcy absolwentów, ciekawa historia, a przede wszystkim niezwykli ludzie go tworzący. W swoich działaniach od poczatku staramy się pamiętać, że ekonomia to nauka o człowieku, i dla człowieka.

Siedzibą Wydziału jest piękny reprezentacyjny budynek usytuowany przy ulicy Warszawskiej 63, wzniesiony w latach 40-tych XIX w. W 1896 roku budynek kupił August Moes, właściciel fakryki sukna w Choroszczy, by 13 lat później przekazć go Towarzystwu Krzewienia Wiedzy Handlowej. Po drugiej wojnie światowej budynek nadal pełnił funkcje oświatowe - mieściło się tutaj m.in. liceum ekonomiczne. Teraz do zabytkowych wnetrz, nowoczesnie wyposażonych zaprasza Wydział Ekonomii i Finansów UwB.

Wydział Ekonomii i Finansów dzisiaj to cztery katedry oraz jedenaście zakładów. Łącznie zatrudnionych jest w nich 69 osób:

  • 19 pracowników samodzielnych (w tym 5 z tytułem profesora),
  • 31 adiunktów,
  • 19 asystentów.

Osiągnięcia naukowe oraz stały rozwój kadry zaowocowały przyznaniem w 1991 roku przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Wydział w 2002 roku uzyskał także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

Naszą wizytówką są nasi studenci. Co roku kształcenie na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB rozpoczyna kilkuset studentów z regionu i całego kraju. W roku akademickim 2021/2022 uczy się tutaj prawie półtora tysiąca osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wydział prowadzi kształcenie na trzech kierunkach:

EKONOMIA

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY

Wydział posiada także szeroką ofertę studiów podyplomowych: celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, studia menedżerskie, rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wycena i gospodarka nieruchomościami, bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych.

Nasi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilkunastu kołach naukowych, m.in. Kole Naukowym Ekonomii Eksperymentalnej, Ekonomii Międzynarodowej, Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorczości, Ekonomistów Turystyki, czy Kole Naukowym „Europrojekt”. Studentom zaaranżowano w budynku Wydziału specjalne przestrzenie do relaksu i współdziałania, m.in. tzw. Kreatornię. W budowanie marki Wydziału Ekonomii i Finansów aktywnie włączyli się członkowie Samorządu Studenckiego.

W 2021 roku Wydział Ekonomii i Finansów UwB przyjęty został do prestiżowego grona członków PRME – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.  
                
Wydział Ekonomii i Finansów to szeroka współpraca międzynarodowa.  Obecnie mamy prawie 40 podpisanych umów o mobilności. Realizowane są ponadto inicjatywy w ramach internationalization@home, a Wydział posiada także przygotowaną ofertę studiów w języku angielskim: International Economic Relations. Do tego studenci mogą realizować ponad 40 przedmiotów w języku angielskim w ramach oferty skierowanej do studentów przyjeżdżających, jak i studentów Wydziału.

Wydział Ekonomii i Finansów współpracuje z wieloma firmami i organizacjami, m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Narodowym Bankiem Polskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku czy Drugim Urzędem Skarbowym w Białymstoku. Nasi partnerzy to także renomowane szkoły, szczególnie o profilu ekonomicznym, jak Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, z którym podpisana została umowa o współpracy w 2021 roku.

Dumą Wydziału jest ogólnopolskie czasopismo Optimum. Economic Studies, wydawane od początku 1998 roku. Misją czasopisma jest stworzenie pluralistycznego forum wymiany opinii naukowych na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z ekonomią, zarządzaniem i finansami. W 2021 r. czasopismo uzyskało aż 70 punktów na liście czasopism naukowych MEiN. Do tego Optimum. Economic Studies ukazuje się w wolnym dostępie (open access) i pokazuje, jak w sposób praktyczny Wydział Ekonomii i Finansów „otwiera naukę”.

 

W 2019 r. Na wniosek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Marianowi Goryni, w uznaniu jego niekwestionowanego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla rozwoju naukowego WEiZ.