Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w roku 1999: dr nauk ekonomicznych w roku 2006; doktor habilitowany - dziedzina nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse - 2019 r. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Aktualnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Finansów Samorządu Terytorialnego w Katedrze Finansów. Od 2010 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego. Autorka i współautorka około 80 publikacji naukowych związanych z zagadnieniami finansów lokalnych, środków unijnych, rozwoju regionalnego i lokalnego.

W ciągu ostatnich lat brała udział w różnych projektach o charakterze badawczym i wdrożeniowym, m.in. System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP, Gospodarka senioralna w Polsce – stan i metodologia pomiaru, Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania, Liczmy się z granicą.

Od 2010 r. Kierownik Studiów Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami w trzech specjalnościach: szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania; Zastępca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Białymstoku; dwukrotnie Tymczasowy Konsultant Banku Światowego (2012 i 2015); członek Komitetu Organizacyjnego konkursu The International Statistical Literacy Project – Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych; członek Grupy Sterującą Ewaluacją Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020; członek Podlaskiego Forum Terytorialnego.