Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie i tytuły:

magister marketingu i zarządzania w 2005 r.,

dr nauk ekonomicznych w 2011 r.,

dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse w 2019 r.

 

W latach 2005-2015 związana z Wydziałem Zarządzania Politechniki Białostockiej, a od października 2015 zatrudniona na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu
w Białymstoku.

 

Autorka licznych opracowań naukowych, opublikowanych w wydawnictwach
i  czasopismach, w kraju i zagranicą.  Jej aktywność badawcza obejmuje głównie następujące obszary: istota i znaczenie innowacji, innowacyjność a rozwój społeczno-gospodarczy, determinanty zdolności innowacyjnej, ekoinnowacje, innowacyjność sektora publicznego, metody wielokryterialne i ich zastosowania w analizie poziomu innowacyjności.

 

Uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, członkini kilkunastu komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. 

 

Koordynator międzynarodowego tygodnia nauki i edukacji „Being international”, organizowanego cyklicznie na WEiF UwB i goszczącego przedstawicieli krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Staże naukowe i pobyty studyjne: Uniwersytet im. Aldo Moro (Bari, Włochy),  Uniwersytet Niccolò Cusano (Rzym, Włochy), Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania (Łuck, Ukraina).

 

Za efekty swojej działalności naukowej wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez Rektora Politechniki Białostockiej i Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.