Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w roku 1983: dr nauk ekonomicznych w roku 1993; doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii -  2008 r.  Od 2009 r. – zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Od 1 października 2011 r. pełniła funkcję kierownika Katedry Skarbowości, a od 2019 roku - Kierownika Zakładu Finansów Publicznych. Od 1999 r. kierownik Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, od 2005 r. Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego. Jest członkiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Od 1 października 2012 r. jest także członkiem Senatu Uniwersytetu w Białymstoku (kadencja 2012-2016, kadencja 2016-). W latach 2010-2014  na podstawie mianowania przez Ministra Finansów była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki teorii opodatkowania, polityki fiskalnej i podatkowej. Jest autorką i współautorką ponad 130 publikacji naukowych związanych z zagadnieniami polityki podatkowej i finansami publicznymi. Za efekty swojej  działalności naukowej uzyskała szereg nagród i wyróżnień, z których najnowsze to: Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność naukową (2016); stypendium naukowe UwB (2016), nagrodę zespołowa pierwszego stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej za działalność naukową (2016), wyróżnienie Prezesa NBP w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych (2010).

Kierownik projektu naukowo-badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr DEC-2011/01/B/HS4/02878 z dnia 2011-10-13) pt.: Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej – definicja, szacowanie i ocena.

Członek International Institute of Public Finance, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu.