Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

W 1991 roku uzyskał magisterium z prawa, w 1996, doktorat z filozofii, w 2005 habilitację z ekonomii, Zajmuje się kwestiami ekonomii środowiska, ekonomiki konsumpcji oraz ekonomi heterodoksyjnej. Jest autorem i współautorem znaczących w skali krajowej publikacji: „Ekologia społeczna”, „Od koncepcji  ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju”, „Konsumpcja a perspektyw zrównoważonego rozwoju”, współzałożyciel Polsko-Niemieckiej Sieci Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju będącej w latach 200-2012 oficjalną inicjatywą ONZ, wieloletni redaktor naczelny pisma  „Optimum Studia Ekonomiczne”, kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju. Napisał też dwa tomy poezji i zbiór opowiadań „Opowieści z Chruściela”.