Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w roku 1985 na Wydziale Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w roku 1993 na Wydziale Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 2007 roku  na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Od 2009 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – obecnie w Zakładzie Ekonomii Sektora Publicznego. Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji z zakresu problemów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zainteresowania naukowe dr hab. Mirosławy Kozłowskiej – Burdziak koncentrują się wokół polityki wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, uwarunkowań bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz sytuacji dochodowej mieszkańców wsi.