Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w roku 1987: dr nauk ekonomicznych w roku 1995; doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - 2006 r.  Od 2007 r. – zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2020 roku - profesora.

Aktualnie pełni funkcję  Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania (kadencja 2016-2020), wcześniej (w latach 2005-2008) - Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych. Od 2010 r.  - kierownik  Zakładu Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Od 2019 roku Kierownik Katedry Finansów i Zakładu Finansów Samorządu Terytorialnego.

Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorką i współautorką około 140 publikacji naukowych związanych z zagadnieniami ekonomiki samorządu terytorialnego i finansów lokalnych. Za efekty swojej  działalności naukowej uzyskała szereg nagród i wyróżnień, z których najnowsze to: specjalna Nagroda Rektora dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów za publikacje w latach 2009-2012 (2013); stypendium naukowe uzyskane w ramach programu Banku Zachodniego WBK - Santander Universidades (2015); stypendium naukowe UwB (2016).

Kierownik kilku projektów naukowo-badawczych, w tym: projektu badawczego własnego nr NN113 345540,  nt. „Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie największych miast w Polsce)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2014; projektu badawczego własnego nr  NN113 241436, nt. „Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego (na przykładzie JST w województwie podlaskim)”, finansowanego  ze środków na naukę w latach 2009-2010.

Członek  International Institute of Public Finance oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości; Tymczasowy Konsultant Banku Światowego (2012); członek Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Markowy Samorząd” (2012-2013); Ekspertka w interaktywnej bazie ekspertek www.znaneekspertki.pl, prowadzonej w ramach ogólnopolskiej kampanii „Znane Ekspertki” (dziedziny: administracja publiczna, finanse, nauka, edukacja).