Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Związany z Uniwersytetem (początkowo filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku) od 1987 roku. Od 1997 roku jest Kierownikiem Podyplomowych Studiów Menedżerskich, w latach 2010 - 2019 kierował Zakładem Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami. Od października 2019 roku - Zakładem Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej. Jest autorem ponad 100 prac naukowych z zakresu polityki regionalnej, czynników rozwoju i zarządzania miastem Był zatrudniony przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, pracował nad planami przestrzennego zagospodarowania kraju. W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jest ekspertem od pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Uczestniczył we wdrażaniu programu PHARE. W okresie  2005-2006 był doradcą Ministra Rozwoju Regionalnego. Od 2006 roku jest Prezydentem Miasta Białegostoku (obecnie 3 kadencja). Od 2007 roku zasiada w zarządzie i radzie fundacji Unii Metropolii Polskich. W 2011 roku został członkiem Komitetu Regionów. Od 2013 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.