Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w roku 1990: dr nauk ekonomicznych w roku 2000; doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia -  2015 r. 

Aktualnie pełni funkcję  Prodziekana ds. Rozwoju na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (kadencja 2016-2020), wcześniej (w latach 2002-2005) - Prodziekana ds. Dydaktyki. Od 2011 r.  pełniła funkcję  p/o kierownika Katedry Finansów, Rachunkowości i Informatyki, a od 2019 roku - Kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości.

Specjalizuje się w problematyce rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej wartości przedsiębiorstwa, kapitału intelektualnego i raportowania zintegrowanego. Jest autorką i współautorką około 130 publikacji naukowych dotyczących głównie problematyki wartości przedsiębiorstwa i czynników ją determinujących, pomiaru i raportowania kapitału intelektualnego oraz raportowania zintegrowanego.  Za efekty swojej  działalności naukowej uzyskała szereg nagród i wyróżnień, m.in. specjalna Nagroda Rektora dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów za publikacje w latach 2009-2012 (2013); stypendium naukowe – habilitacyjne (2010).

Kierownik projektu badawczego BST „Finansowe, pozafinansowe, informatyczne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych”,  finansowanego  ze środków na naukę.

Członek:  Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości; PTE.