Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Kierownik Katedry Rozwoju Społeczno - Gospodarczego oraz Zakładu Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w roku 1982 – Uniwersytet Warszawski, doktor nauk ekonomicznych w roku 1988 – Uniwersytet Gdański, doktor habilitowany nauk o ziemi w zakresie geografii – geografii społeczno-ekonomicznej w roku 1997 – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, profesor nauk ekonomicznych w roku 2015.

Ukończone Podyplomowe Studia Gospodarki Przestrzennej w roku 1989.

W latach 1997-2002 pełnił z wyboru funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomicznego, a w latach 2005-2012  funkcję Prorektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem, i jednocześnie był Przewodniczącym Senackiej Komisji Finansowej oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. budowy kampusu uniwersyteckiego. W okresie 2014-2016 kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prof. Marka Proniewskiego związane są z problematyką: polityki spójności Unii Europejskiej, polityki regionalnej, czynników i instrumentów rozwoju regionalnego, programowania rozwoju Polski Północno-Wschodniej, w tym województwa Podlaskiego; gospodarki przestrzennej oraz uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania obszarów przygranicznych, a szczególnie współpracy transgranicznej z Białorusią, Litwą i Rosją (Obwód Kaliningradzki) w aspekcie programów europejskich; badań regionalnych – foresightowych i benchmarkingowych wykorzystywanych w kreowaniu regionalnych strategii innowacji; integracji gospodarczej i rynków finansowych.

Uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów naukowo-badawczych, w tym międzynarodowych. Stypendysta Fundacji DAAD.

Doświadczenia poza edukacją: pracował w administracji rządowej, a obecnie zajmuje się praktycznymi aspektami realizacji polityki rozwoju gospodarczego w samorządzie wojewódzkim.

Członkostwo w organizacjach: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (2003-2011), Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia.

Wypromował kilkuset magistrów oraz 8 doktorów nauk ekonomicznych.

Profesor Marek Proniewski jest autorem  około 200 publikacji.