Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie i tytuły: magister ekonomii 1992 (z wyróżnieniem), doktor nauk ekonomicznych 1999, doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia 2015.

Od początku kariery naukowej pracownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB, od 2019 roku - Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej.

Zakres badań naukowych: rola instytucji w gospodarce, szczególnie w procesach tworzenia kapitału, analiza systemów instytucjonalnych i ich ewolucji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz oddziaływania na gospodarkę, uwarunkowania instytucjonalne przedsiębiorczości, instytucje nieformalne w rozwoju gospodarczym, proces tworzenia kapitału w Polsce i krajach OECD.

W badaniach („Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce”) analizuje zjawisko niedoinwestowania występujące w polskiej gospodarce oraz lukę kapitałową, której przyczyny upatruje w niskiej sprawności układu instytucjonalnego. Jej prace porządkują wiedzę na temat osiągnięć ekonomii instytucjonalnej oraz wskazują na rosnącą rolę tego nurtu we współczesnej myśli ekonomicznej.

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wieloletni członek Kolegium Wydawniczego „Optimum. Studia Ekonomiczne” oraz redaktor tematyczny, Członek Zarządu PTE Oddział w Białymstoku, Członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym PTE, Członek-Założyciel Forum Myśli Instytucjonalnej