Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe: stopień doktora nauk ekonomicznych w 2001 roku; stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 2012 roku. Stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku od 2014 roku. Przebieg pracy zawodowej. Od 1994 – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku (do 1997 Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku): stanowisko: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Przedsiębiorczości. W latach 2004 - 2014 – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk; stanowisko: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Integracji Europejskiej. W latach 2003-2011 – Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach; stanowisko: starszy wykładowca (w latach 2006-2011 dziekan Wydziału Nauk Społecznych).

Badania naukowe Profesora koncentrują w obszarach ekonomii środowiska oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich. Źródła inspiracji teoretycznej stanowią koncepcje: zrównoważonego rozwoju, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wielofunkcyjności rolnictwa. Dorobek naukowy stanowi ponad 140 publikacji, w tym książki autorskie, redakcje książek naukowych, artykuły w czasopismach naukowych oraz rozdziały i artykuły w wydaniach zbiorowych, jak również artykuły w czasopismach popularnonaukowych. Współpraca naukowa na poziomie międzynarodowym głównie w ramach realizowanych projektów badawczych i dydaktycznych oraz uczestnictwa w konferencjach, seminariach i wizytach studyjnych za granicą w ośrodkach akademickich Belgii, Czech, Finlandii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA.