Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Od początku drogi naukowej związany ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998), doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005) i profesora nadzwyczajnego (2006), od 2018 r. -  profesora zwyczajnego. Od 2019 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej oraz Zakładu Teorii Ekonomii.

Wykładowca uczelni białostockich oraz gościnnie w Polsce i zagranicą (Belgia, Włochy, Wegry, Anglia).

Stażysta University of Sussex, Science Policy Research Unit (SPRU), Brighton (Anglia).

Uczestnik jako ekspert i zarządzający w szeregu projektach badawczych o charakterze regionalnym (m.in. RSI, e-Sudovia), krajowym (m.in. Transpod) i międzynarodowym (m.in. NATO, InnoReg, REDIS, U-Know) obejmujących zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii. Ponadto autor szeregu ekspertyz z tego zakresu dla przedsiębiorstw i instytucji.

Członek PKA – 2008, Zespołu ekspertów bolońskich 2011, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców przy MNiSW – 2011-2013.

External Examiner for the University of Wales validated BA (Hons) in Business Economics and MScEcon in International Business Economics at the Lazarski University, Poland – 2011-2012

Członek Rady naukowej Instytutu Misesa.

Autor ponad 70 publikacji z zakresu ekonomii.

W latach 2005 – 2012 dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB.

W latach 2012 – 2016 prorektor UwB ds. ekonomicznych.

Od roku 2016 – rektor Uniwersytetu w Białymstoku.