Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na Eurotrans i przypomnienie o upływającym terminie przesyłania abstraktów - 31.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, serdecznie zapraszają na kolejną edycję międzynarodowej konferencji Eurotrans, która tym razem odbędzie się w Warszawie.

Uczestnicy konferencji mają możliwość zgłoszenia referatów do jednego z dwóch wysoko punktowanych czasopism Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie:

- "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" (12 pkt. lista B) http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/Zeszyty_Naukowe-Studia_i_Prace_KZiF.aspx

- "Journal of Management and Financial Sciences" (13 pkt. lista B) - referaty przygotowane w języku angielskim http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/Journal_of_Management_and_Financial_Sciences_JMFS/Strony/default.aspx

Przypominamy, że 31 stycznia 2018 roku mija termin przesyłania abstraktów.

Więcej szczegółów dotyczących programu imprezy i warunków uczestnictwa znajdziecie Państwo pod adresem: www.sgh.waw.pl/konferencja-eurotrans