Wydział Ekonomii
i Finansów

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia"

Szanowni Państwo,

w imieniu członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej  
Konferencji Naukowej "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia", która odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 roku w Katowicach.  
Organizatorami konferencji są Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapoczątkowany w 2009 roku cykl konferencji ma na celu integrację perspektyw teoretycznych, prezentację wyników badań oraz wymianę myśli  
badaczy zainteresowanych procesami związanymi z szeroką pojętą sferą konsumpcji i jej wpływem na jakość życia człowieka, zaś hasło  
tegorocznej edycji wydarzenia brzmi „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum". Przyjmując, że jedynie podejście uwzględniające  
różnorodność perspektyw jest w stanie trafnie uchwycić wielorakie uwarunkowania zachowań konsumenckich i poczucia jakości życia, do  
udziału w konferencji zapraszamy psychologów, kognitywistów, antropologów, socjologów, ekonomistów, specjalistów w zakresie zdrowia  
publicznego oraz przedstawicieli innych nauk, którzy w swojej działalności zajmują się wskazanymi zagadnieniami.

Osoby zainteresowane tematyką konferencji zachęcam do zapoznania się z komunikatem konferencyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej  
wiadomości. Wszelkie informacje dotyczące konferencji są dostępne również na stronie internetowej http://ip.us.edu.pl/?fo_id=70231 .

Komunikat konferencyjny