Wydział Ekonomii
i Finansów

Kongres Restrukturyzacyjny 2018

Szanowni Państwo,          

w imieniu wszystkich współorganizatorów: Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Europejskiego Kongresu Finansowego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mamy zaszczyt Państwa zaprosić na Pierwszy Ogólnopolski Kongres Restrukturyzacyjny, który odbędzie się w dniach 20 – 21 czerwca 2018 r.

http://wzr.pl/kongres_restrukturyzacyjny/

Obrady w ramach pierwszego dnia Kongresu (20 czerwca 2018 r.) odbędą się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Hotelu Sheraton w Sopocie. Z kolei miejscem obrad drugiego dnia (21 czerwca 2018 r.) Kongresu będzie Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Szanowni Państwo, planowane przedsięwzięcie jest wydarzeniem, w ramach którego po raz pierwszy dokonamy podsumowania dotychczasowych dokonań naukowych i to zarówno z punktu widzenia prawa, ekonomii, jak i zarządzania na polu restrukturyzacji, ale także i sukcesów restrukturyzacyjnych w praktyce gospodarczej oraz w sądach powszechnych. W takcie Kongresu centralnym podmiotem eksploracji naukowej będzie przedsiębiorca, w szczególności mikro i mały. Usługi restrukturyzacyjne i to te biznesowe oraz sądowe są najczęściej poza ich zasięgiem. Szanse na restrukturyzację mają bowiem przedsiębiorcy, którzy posiadają możliwość opłacenia kosztów sądowych i przedsądowych. Poszukiwanie praktycznych rozwiązań dla mikro i małych przedsiębiorców staje się w konsekwencji szczególnie istotne, stanowią oni bowiem podstawę funkcjonowania obrotu gospodarczego.

Intencją organizatorów Kongresu jest powołanie do życia Europejskiego Dnia Restrukturyzacji zapewniającego cykliczność spotkań wszystkich interesariuszy restrukturyzacji  w celu wymiany dobrych praktyk restrukturyzacyjnych oraz stworzenie centralnej bazy wiedzy z tego zakresu.

W pierwszym dniu Kongresu zarówno naukowcy, jak i praktycy gospodarczy będą identyfikować bariery i wyzwania w restrukturyzacji przedsiębiorców z perspektywy mikro oraz makroekonomicznej. Ponadto w trakcie obrad będą omawiane systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem i upadłością, metody restrukturyzacji dotyczące wszystkich rodzajów przedsiębiorców. Osobny panel poświęcony zostanie finansowaniu procesów restrukturyzacji. Do tego panelu zaproszeni zostali przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych.

Drugi dzień Kongresu będzie miał wyraz teoretyczno – praktyczny. Zaplanowane zostały m. in. warsztaty dla doradców restrukturyzacyjnych na temat oceny ekonomicznej planów restrukturyzacyjnych oraz warsztaty poświęcone przygotowaniu pre-packów. Ponadto zaplanowano panel poświecony identyfikacji kamieni milowych w procesie restrukturyzacji z punktu widzenia praktyki gospodarczej, sądowej i świata nauki oraz seminarium z udziałem praktyków restrukturyzacyjnych z Polski oraz z zagranicy w celu wymiany dobrych wzorców w tym zakresie.

W celu propagowania prac badawczych polskich naukowców i wywołania dyskusji na polu międzynarodowym w obszarze restrukturyzacji w drugim dniu Kongresu zaplanowano także warsztaty z udziałem prof. Leventa Altinay (Editor-in-Chief of the Service Industries Journal), który przedstawi praktyczne wskazówki dotyczące publikowania w czasopismach naukowych z listy A.

Podsumowaniem Kongresu będą rekomendacje na rzecz doskonalenia procesów restrukturyzacyjnych sądowych i pozasądowych.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Kongresu Restrukturyzacyjnego znajdują się na stronie internetowej: 

http://wzr.pl/kongres_restrukturyzacyjny/

W związku z powyższym, że zarówno idea Kongresu, jak również jego wymiar praktyczny i naukowy mają charakter interdyscyplinarny serdecznie Państwa zachęcamy i zapraszamy do wzięcia w nim udziału.


Zaproszenie