Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”

Szanowni Państwo,

  mamy ogromny zaszczyt zaprosić na II Konferencję Naukową z cyklu „_SUKCESY I WYZWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU. OD TRADYCJI DO
WSPÓŁCZESNOŚCI” _pt._ WSPÓŁCZESNE KONTYNUACJE DOROBKU EDWINA HAUSWALDA” _organizowaną przez WYŻSZĄ SZKOŁĘ BIZNESU W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ WRAZ Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ I TOWARZYSTWEM NAUKOWYM ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA O / DĄBROWA GÓRNICZA
w dniach 8-9 MARCA 2018 ROKU.

  Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod
zarządzania oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość, jak również możliwości ich zastosowania w praktyce.
Tegoroczna konferencja nawiązuje do pracy i dorobku Edwina Hauswalda – specjalisty w zakresie maszynoznawstwa i organizacji.

  Nadesłane opracowania, które otrzymają pozytywną recenzję, będą publikowane w czasopismach:

  	* „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (lista B MNiSW 13 pkt)
	* „EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA” (lista B MNiSW 12 pkt)
	* „FORUM SCIENTIAE OECONOMIA” (lista B MNiSW 7 pkt; publikacja w jęz. angielskim)
	* „FOUNDATION OF MANAGEMENT – INTERNATIONAL JOURNAL” (lista B MNiSW 10 pkt; publikacja w jęz. angielskim)
	* „ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES” (11 pkt; publikacja w jęz. angielskim)
	*  „ZARZĄDZANIE. TEORIA I PRAKTYKA/MANAGEMENT. THEORY & PRACTICE” (lista B MNiSW 5 pkt)
lub	* MONOGRAFII  POKONFERENCYJNEJ (5 pkt)

  Pełne informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie WWW.WSB.EDU.PL/SUKCESYIWYZWANIA2018 oraz w ZAŁĄCZONEJ ULOTCE.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY zamieszczony  na STRONIE INTERNETOWEJ KONFERENCJI pod
adresem: WWW.WSB.EDU.PL/SUKCESYIWYZWANIA2018.