Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencja Naukowa pt. „Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych"

Szanowni Państwo,

               mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt. „Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych" organizowanej z okazji Jubileuszu 25-leciaWydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Royal Park Hotel & SPA w Mielnie.

               W ramach uroczystości jubileuszowej obchodzone będzie również 60-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie. Wspomniane uroczystości będą połączone z wyjazdowym posiedzeniem członków Zarządu Krajowego PTE, w związku z tym będziemy gościć Panią prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską – Prezes PTE oraz wielu wybitnych profesorów z dziedziny ekonomii i zarządzania.

               Będzie to okazja do zaprezentowania poglądów nt. współczesnych (i przyszłych) szans i zagrożeń dla gospodarki europejskiej zarówno przez naukowców, przedstawicieli świata biznesu, polityków oraz reprezentantów władz lokalnych i krajowych. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji referaty zostaną opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach:

-Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,http://piz.san.edu.pl/index.php?id=8,

-Journal of Agribusiness and Rural Development (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji angielski, http://www.jard.edu.pl/pl/dla_autorow,

-Studia Prawno-Ekonomiczne (13 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,http://ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=69,

-INTERCATHEDRA (10 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski, http://www.up.poznan.pl/intercathedra/

-Zeszyty Naukowe WNE (6 pkt na liście MNiSW), język publikacji polski lub angielski,http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty.

               Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji pod linkiem http://wne.tu.koszalin.pl/konferencja/ oraz w ulotce zamieszczonej w załączniku. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji wśród pracowników swojej Jednostki.

               Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stroniehttp://wne.tu.koszalin.pl/konferencja/ do 31.03.2018 r., a pełne teksty referatów do 15.04.2018  r. na adres: konferencja.wne@tu.koszalin.pl.

               Bardzo liczymy na Państwa uczestnictwo podczas tego wydarzenia, tak ważnego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie.

 Konferencja naukowa