Wydział Ekonomii
i Finansów

28 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO RELACJE NAUKI Z MEDIAMI Warszawa, dnia 24 stycznia 2018 r.

Program:

10:00    Wykład i dyskusja: Podstawowe zasady promocji nauki. Promocja nauki w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Popularyzacja dokonań naukowych – relacje o wynikach badań a język i specyfika  mediów. Rola rzeczników prasowych uczelni w promocji dokonań naukowych – czym powinny się charakteryzować materiały prasowe.

Dr Edwin Bendyk, redaktor Tygodnika Polityka

 

11:30    Przerwa na kawę

 

11:50    Wykład i konsultacje: Proces kształtowania się relacji nauki z mediami. Promocja badań naukowych poza światem akademicki ma wpływ na promocję dorobku naukowego w świecie naukowym. Jednym ze sposób na osiągnięcie tego efektu jest współpraca z dziennikarzami. Jak zbudować z nimi relację? Kiedy i po co angażować ich w promocję badań naukowych? Jak to zrobić?

Natalia Osica, dyrektor zarządzający, Science PR

 

13:30    Przerwa, poczęstunek

 

14:00    Wykład: Nie tylko blogi naukowe - alternatywne metody promocji i upowszechniania nauki:

- blogi naukowe - czy jeszcze warto je prowadzić wobec spadających zasięgów?

- nieoczywiste media społecznościowe,

- znaczenie prawa do ponownego wykorzystania tekstów i danych,

- wsparcie ze strony wydawców czasopism naukowych.

Marcin Wilkowski, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, Uniwersytet Warszawski

 

15:30    Zakończenie seminarium.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 24 stycznia 2018 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

550 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 12 stycznia 2018 r.

650 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 13 stycznia 2018 r.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/pdn/formularz_mj.php

 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

 

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

  1. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000

 

Wiadomość została wysłana na ogólnodostępny w sieci Internet adres poczty elektronicznej. Przepraszamy jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości. Wtedy proszę o odpowiedź wpisując "nie".