Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

„Społeczeństwo informacyjne.

Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”

która odbędzie się w dniach 26–28 września 2018 r. w Rzeszowie i Lwowie.

      Konferencja stwarza możliwość prezentacji wyników badań naukowych dotyczących społeczeństwa informacyjnego, e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem występujących nierówności oraz sposobów ich ograniczania. Tematyka konferencji,  oprócz różnorodnych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obejmuje również zagadnienia związane z  wpływem ICT na:  funkcjonowanie przedsiębiorstw  i instytucji, realizację procesów biznesowych, świadczenie usług oraz podnoszenie kwalifikacji.

      Konferencja ta ma służyć międzynarodowej wymianie doświadczeń  i poglądów, a także pogłębieniu integracji środowiska naukowego zajmującego się różnymi aspektami rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

      Organizatorami Konferencji są: Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie oraz Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: www.konfsi.pl.

ULOTKA