Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0. ”

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na VIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „NAUKI SPOŁECZNE I TECHNICZNE – ZAKRES WSPÓŁPRACY NA RZECZ PERSPEKTYW ROZWOJU PRZEMYSŁU 4.0.”, która odbędzie się w CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII W GLIWICACH, 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

ARTYKUŁY NAUKOWE zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

o ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)

o MIĘDZYNARODOWE STUDIA HUMANISTYCZNE. SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)

o EUROPEJSKIE STUDIA SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE PROSOPON (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)

o MIĘDZYNARODOWE STUDIA SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE HUMANUM (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)

o KOMUNIKACJA PUBLICZNA (kwartalnik nieparametryzowany)

Uwaga! Osoby chętne do publikacji artykułu po angielsku W ZAGRANICZNYM CZASOPIŚMIE Z LISTY A Z IF (o interdyscyplinarnym charakterze) prosimy o wpisanie takiej adnotacji w formularzu zgłoszeniowym. Przymierzamy się do stworzenia takiego jednego numeru. Do recenzji będą kierowane WYŁĄCZNIE ARTYKUŁY O CHARAKTERZE NAUKOWYM, empirycznym.

Artykuły powinny zostać przesłane do: 1.06.2018 ROKU. Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: KONFERENCJAZPPIO@US.EDU.PL

WYSOKOŚĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ PONOSZONEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI TO: 590 ZŁ. OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ DO 30.05.2018. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: _„NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE 8”, NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA_

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

REJESTRACJA:

Zgłoszenia przyjmowane są do DNIA 30 MAJA 2018 R. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy