Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na szkolenie "Liderzy w zarządzaniu uczelnią"

Zaproszenie

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uprzejmie zaprasza na szkolenie

 

Zarządzania własnością intelektualną w procesach komercjalizacji

 

w ramach projektu

 

„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje realizację następujących tematów: „Nowoczesne narzędzia i metody komercjalizacji” i „Zarządzanie własnością intelektualną z perspektywy współpracy z przedsiębiorcami”

  

Szkolenie skierowane jest do :  kadry kierowniczej i kadry administracyjnej uczelni.

 

UWAGA: W szkoleniu nie mogą uczestniczyć przedstawciele CTT i spółek celowych, którzy brali udział w szkoleniach dot. komercjalizacji organizowanych przez MNiSW w lutym i marcu 2018.

 

Prowadzący szkolenie :  Zbigniew Krzewiński „CoWinners Sp. z o.o.”

 

Miejsca i daty szkoleń (dokładne adresy podamy Państwu w późniejszym terminie):

 

24 – 25.04.2018 - Warszawa rejestracja wygasa 18.04.2018

26 – 27.04.2018 - Warszawa  rejestracja wygasa 19.04.2018

 

Rejestracja na szkolenia odbywa się pod poniższym linkiem:

https://liderzy.nauka.gov.pl/lista

 

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ministerstwo zapewnia nocleg dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest o minimum 50 km od miejsca spotkania (prosimy o odpowiednie zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym ilość miejsc ograniczona).

 

Ministerstwo nie zwraca kosztów dojazdu na spotkanie.

 

Zgłoszenia wysłane drogą mailową nie będą uznawane.

 

Harmonogram szkolenia 1wszy dzień

 

11:00 – 11:15    Rejestracja / powitalna kawa

 

11:15 – 12:45    Panel I

 

12:45 – 14:15    Panel II

 

14:15 – 15:00    Obiad

 

15:00 – 16:30    Panel III

 

16:30 – 17:15    Podsumowanie

 

Harmonogram szkolenia 2gi dzień

 

9:30 – 11:00      Panel I

 

11:00 – 12:30    Panel II

 

12:30 – 13:00    Obiad

 

13:00 – 14:30   Panel III

 

14:30 – 15:15   Podsumowanie