Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową dla Doktorantów

Fundacja Promovendi zaprasza do udziału w „OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DLA DOKTORANTÓW", która odbędzie się w dniu 10
MARCA 2018 r. w Łodzi i pomimo, ze kierowana jest do DOKTORANTÓW, zapraszamy RÓWNIEŻ STUDENTÓW I I II STOPNIA STUDIÓW, a także osoby, które uzyskały
stopień doktora w ostatnich 3 lat.

Zagadnienia tematyczne Konferencji podzielone są na trzy panele i obejmują:

  	* Panel: NATURALNI 2018 (nauki biologiczne, przyrodnicze, o Ziemi)
  	* Panel: NAUKA ŚCIŚLE TAJNA (nauki ścisłe, techniczne, wojskowe)
  	* Panel: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SPOŁECZEŃSTWA (społeczne, humanistyczne, ekonomiczne, prawne)

Uczestnictwo w konferencji to doskonała okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych oraz cennej dla naukowców
dyskusji i wymiany myśli pozwalającej na rozwiązanie napotkanych podczas pracy problemów.

Podczas konferencji będziecie mieli Państwo możliwość WYGŁOSZENIA PREZENTACJI LUB PRZEDSTAWIENIA PLAKATU na tematy prowadzonych przez
Państwa badań w zakresie wymienionych wcześniej zagadnień. Wszystkie nadesłane streszczenia zostaną umieszczone w KSIĄŻCE ABSTRAKTÓW Z
NADANYM NUMEREM ISBN. Przewidzieliśmy również możliwość opublikowania pracy w KSIĄŻCE ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH Z NADANYM
NUMEREM ISBN.

Każdy z uczestników konferencji otrzyma CERTYFIKAT UCZESTNICTWA POTWIERDZAJĄCY WYGŁOSZENIE PREZENTACJI LUB PRZEDSTAWIENIE POSTERU.
Podczas konferencji zostanie wybrana najlepsza prezentacja i najlepszy poster a ich autorzy otrzymają ATRAKCYJNE NAGRODY.

Zapraszamy do rejestracji !!!

Rejestracja do 31 STYCZNIA 2018 R. za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Opłata konferencyjna od 199 ZŁ (w cenie: materiały konferencyjne, obiad oraz poczęstunek podczas przerw w obradach).

Ważne terminy:

NADSYŁANIE ABSTRAKTÓW WYSTĄPIEŃ - DO 9 LUTEGO 2018 R. (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Doktorantów)

NADSYŁANIE ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH - DO 9 LUTEGO 2018 R.

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ - DO 9 LUTEGO 2018 R.

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: fundacja@promovendi.pl

Więcej informacji na stronie internetowej Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej dla Doktorantów 

FB Fundacji Promovendi