Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na konferencję Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko UP Kraków 10 maja 2018

Zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Przedsiębiorczość społeczna – innowacje - środowisko”, która odbędzie się w Krakowie 10 maja 2018 roku.

Organizatorami konferencji są Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedra Ekonomii Ekologicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Językami konferencji są polski i angielski.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: espoleczna@up.krakow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, jej tematyki, a także karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo w załącznikach.

 

Cracow may 2018_enrolment sheet

Invitation 2018 10 may

Kraków maj 2018_formularz zgłoszeniowy 2018

Zaproszenie Kraków maj 2018