Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na Konferencje Naukową, Gdańsk 14-15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Metropolitalnego – niezależnej i eksperckiej organizacji pozarządowej, a także Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, mam zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.: „W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym", która odbędzie się w przepięknym Gdańsku w dniach 14-15 maja 2020 r.

Przyszłość to duże miasta i metropolie. Skupiają one coraz więcej ludności, kapitału i funkcji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dobrze zorganizowana i sprawnie funkcjonująca metropolia, to wysoki standard życia mieszkańców. Świadczą o tym zagraniczne doświadczenia samorządowe i metropolitalne. Miejmy nadzieję, że w perspektywie krótkoterminowej również w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowany zostanie status prawny obszarów metropolitalnych. Dlatego organizujemy interdyscyplinarną i międzynarodową konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście – naukowcy, eksperci i urzędnicy – przedstawiać będą zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.

 

Program:

Program konferencji w wersji wstępnej znajduje się pod wskazanym linkiem: http://im.edu.pl/konferencjametropolitalna/program/

 

Opłata:

Udział w konferencji jest odpłatny. Opłata wynosi 300 zł i obejmuje: możliwość uczestniczenia we wszystkich panelach konferencji, zaproszenie na imprezy towarzyszące, egzemplarz książki pokonferencyjnej. Opłatę konferencyjną prosimy uiścić w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2020 r.

 

Informacje szczegółowe:

Wszystkie pozostałe kwestie szczegółowe znajdują się na stronie internetowej konferencji: http://im.edu.pl/konferencjametropolitalna/